Tarihçe

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu kurulma teklifi, 14/07/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve alınan karar 23/07/2015 tarih, 41376 sayılı yazı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir.

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunun 21 Ekim 2015 tarihli Senato toplantısında alınan kararla bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak 3 bölüme bağlı 4 programın açılması ve kararın YÖK’e sunulması kararlaştırılmıştır. YÖK Genel kurulunda yapılan değerlendirmede Çerkeş Meslek Yüksekokulunda 3 programın açılmasına onay vermiştir.

 

2016-2017 Yüksek Öğretim Akademik Yılında Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, Endüstriyel Cam ve Seramik Programına, 2022-2023 Yüksek Öğretim Akademik Yılında ise Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Evde Hasta Bakımı Programı ve Yaşlı Bakımı Programlarına öğrenci alımı yapılmıştır. Diğer programlar ise gelecek yıllarda açılacaktır.