Endüstriyel Cam ve Seramik Programı

GENEL TANITIM
Kuruluş (Kuruluş Tarihi, Programın Genel Yapısı)
Çankırı Karatekin Üniversitesi,  Çerkeş Meslek Yüksekokulu 2015 yılında açılmış, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü , Endüstriyel Cam ve Seramik Programı  YÖK tarafından onay verilen ilk bölümü olmuştur.  
Eğitim ve Öğretime 2016 -2017 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programımız örgün eğitim kapsamında olup eğitim dili Türkçe dir. Programda, gelişmekte olan cam ve seramik sektörü için ara eleman yetiştirilmektedir. Sektörde, seramik mühendisleri ile vasıfsız elemanlar arasında, son teknolojik gelişmelere uygun olarak yetiştirilmiş eğitimli teknikerlere ihtiyaç vardır. Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü bu ihtiyaca cevap vermektedir. Seramik ve cam sektöründe teknolojik gelişmeleri izleyen, iş disiplinine sahip, ilgili araç gereç ve malzemeyi kullanabilen Endüstriyel Cam ve Seramik Teknikeri, mühendisler ile vasıfsız elemanlar arasındaki boşluğu doldurarak, üretim sürekliliğinin sağlamasında kalite ve kapasitesinin artmasına neden olacaklardır.

Kazanılan Derece
Endüstriyel Cam ve Seramik (Önlisans) Derecesi

Derecenin Düzeyi
Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları
2547 sayılı kanunun 45. Maddesi uyarınca belirlenen ilgili Mesleki ve Teknik orta öğretim kurumu mezunları sınavsız ve ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Sınavsız kayıt yapmak için 2547 sayılı kanunun 45. Maddesinde belirtilen Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmalıdır.
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Çankırı Karatekin Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. 
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (Programın Amacı, Programın Yapısı, Yöneldiği Alanlar, Bölüm Olanakları)
Endüstriyel cam ve seramik bölümünün her yıl alacağı öğrenci kontenjanı 16 olarak belirlenmiştir. Öğrenciler öğrenimlerinin ilk yılında temel derslerin yanı sıra bölüm derslerini almaktadırlar. İkinci yılında ise tamamen endüstriyel bilgilerini artırmak amaçlı dersler almaktadırlar. Ayrıca birinci yıl ve ikinci yılsonunda yapılan stajlar ile öğrenilen teorik bilgileri pratikte uygulama ve inceleme imkânı bulmaktadırlar. Endüstriyel ve teknoloji ağırlıklı derslerin yanı sıra öğrencilerin kişisel becerilerini geliştirmek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkartabilmek amacıyla Seramik tasarımı ve uygulamasıyla ilgili derslerde verilmektedir. Bu derslerde öğrenciler sanatın tanımı, sanatsal ve yaratıcı düşünmeyi, form geliştirmeyi, geliştirilen formları ürüne dönüştürmeyi öğrenmektedirler. Ülkemiz seramik hammaddeleri yönünden zengindir. Bu nedenle seramik sektörü gelişmiş ve gelişmektedir. Tuğla kiremit fabrikaları, refrakter tuğla fabrikaları, porselen fabrikaları, yüksek gerilim izalatörü ve elektro porselen fabrikaları, sağlık gereçleri fabrikaları, seramik yer ve duvar kaplama malzemeleri fabrikaları seramik üretmektedir. Üretilen seramiklerin önemli bir bölümü ihraç edilmektedir.
 

Temel Program Kazanımları
1      Temel Matematik, Temel Fen bilgilerini  öğrenir ve ilgili deneylerde uygular.
2      Seramik ve cam teknolojileri hakkında temel kavramları bilir.
3      Seramik ve cam hammaddelerini tanır, temel özelliklerini bilir.
4      Gövde ve sır reçeteleri oluşturabilir ve geliştirebilir.
5      Konusu ile ilgili deneysel çalışmaları yürütebilir ve mesleki etik kurallarına uyar.
6      Kalite kontrol ve araştırma-geliştirme çalışmalarını yapabilir.
7      Seramik ürünlerin tasarımını yapabilir.
8      İş güvenliği, insan sağlığı ve çevre koruma ile ilgili tedbirleri bilir ve uygular
9      Bilgi teknolojilerini ve iletişim araçlarını kullanabilir.
10      Ekip çalışmasına yatkındır, yaratıcıdır, kolay iletişim kurar.

Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunlarımız özel ve kamu alanlarında, tekniker olarak Seramik Üretim Fabrikaları, Cam Üretim fabrikaları, Refrakter fabrikaları, Demir-Çelik fabrikaları, Seramik Atölyelerinde istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir. 
Endüstriyel Cam ve Seramik Programı mezunları ÖSYM nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Seramik, Seramik Mühendisliği, Seramik Sanatları ve Seramik ve Cam bölümlerine geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ders tanıtım formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi  Ön lisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Çerkeş  Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. 
Mezuniyet Koşulları
Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri en az 2 yıl içerisinde başaran, 30 iş günü (6 hafta) süreli stajını başarıyla tamamlayan, minimum 120 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, Yarı Zamanlı-Öğrenme)
Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri 
Çankırı Karatekin Üniversitesi 
Çerkeş Meslek Yüksekokulu 
Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Öztürk Sokak No. 12 ÇANKIRI
cerkesmyo@karatekin.edu.tr