İdari Personel

Müdürlük Dahili E-Posta
Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY Yüksekokul Müdürü 6401
bedrie@karatekin.edu.tr
Doç. Dr. Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK Müdür Yardımcısı 6402
hurisevalgc@karatekin.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Taner AKARSU Müdür Yardımcısı 6409
tanerakarsu@karatekin.edu.tr
Murat ERDEM Yüksekokul Sekreteri V. 6405
muraterdem@karatekin.edu.tr
Personel ve Yazı İşleri Birimi Dahili
E-Posta
Abdullah ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni 6407
acevik@karatekin.edu.tr
Hamza AYCAN Bilgisayar İşletmeni 6406 haycan@karatekin.edu.tr
Engin MANTAR Bilgisayar İşletmeni enginmantar@karatekin.edu.tr