Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK

E-posta: hurisevalgc@karatekin.edu.tr

Telefon: 0 (376) 218 95 00 ( Dahili : 4527 )

Dr. Öğr. Üyesi Taner AKARSU

E-posta: tanerakarsu@karatekin.edu.tr

Telefon: 0 (376) 218 95 84 ( Dahili : )