Müdür

Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY

E-posta: bedrie@karatekin.edu.tr

Telefon: 0 (376)  218 95 00 ( Dahili : 1514 )