Tarihçe

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu  kurulma teklifi, 14/07/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında  incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve  alınan karar 23/07/2015 tarih, 41376 sayılı yazı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunun 21 Ekim 2015 tarihli Senato toplantısında alınan kararla bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak 3 bölüme bağlı 4 programın açılması ve kararın YÖK’e sunulması kararlaştırılmıştır. YÖK  Genel kurulunda yapılan değerlendirmede  Çerkeş Meslek Yüksekokulunda 3  programın açılmasına onay vermiştir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, Endüstriyel Cam ve Seramik Programına öğrenci alımı yapılmışıtr. Diğer programlar ise gelecek yıllarda açılacaktır.