Müdür

Öğr. Gör. Bekir GÜLDİBİ

E-posta: bguldibi@karatekin.edu.tr

Telefon: 0 (376)  218 95 00 ( Dahili : 1514 )