Yüksekokul Hakkında

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu kurulma teklifi, 14/07/2015 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve alınan karar 23/07/2015 tarih, 41376 sayılı yazı ile Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bildirilmiştir. Çankırı Karatekin Üniversitesi Senatosunun 21 Ekim 2015 tarihli Senato toplantısında alınan kararla bölgesel kalkınmaya destek sağlayacak 3 bölüme bağlı 4 programın açılması ve kararın YÖK’e Sunulması kararlaştırılmıştır.Yükseköğretim Kurulundan 2 bölüm 3 program için onay gelmiştir. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında " Endüstriyel Cam ve Seramik "programının , gelecek yıllarda ise sırası ile Süt ve Besi Hayvancılığı Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programının açılması planlanmaktadır.