Yardımcı Doçent kadrolarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı

İlgili belge(sınav yeri ve saati) ekte sunulmuştur.